ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ 6 ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.

 

Η Πιστοποίηση Επιπέδου 1 - Level I Certification παρέχει μία εκτεταμένη γνώση των αρχών και των διαδικασιών του PRT®  Πιστοποιεί ότι ( Level I Certification ) οι συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει ανελειππώς ένα 2ήμερο σεμινάριο-εργαστήριο, καλύπτωντας τα ακόλουθα περιεχόμενα.

Level I Certificate: Εισαγωγή στις τεχνικές/διαδικασίες της  Pivotal Response Treatment® (PRT)

Τομέας Περιεχομένου

PRT® Περιεχόμενο Σεμιναρίου

Ώρες Παρακολούθησης

1

Περιγραφή των Καίριων Περιοχών

 

 1. Κίνητρα
 2. Ανταπόκριση σε πολλαπλά σήματα - Cues
 3. Αυτοδιαχείριση 
 4. Ενάρξεις

1.0 hour

2

Τεχνικές Παροχής Κινήτρων του  PRT® για εκπαίδευση στην Κοινωνική Επικοινωνία

 1. Προσοχή του παιδιού και ξεκάθαρες οδηγίες
 2. Δράσεις συντήρησης
 3. Επιλογή του Παιδιού
 4. Συστηματική ενίσχυση
 5. Ενίσχυση με επικοινωνιακές προσπάθειες
 6. Άμεση και φυσική ενίσχυση
 7. Τύποι ευκαιριών για πρόκληση λεκτικής επικοινωνίας
 8. Δημιουργία ευκαιριών εκμάθησης σε φυσικό περιβάλλον.

4.0 hours

3

Διευκόλυνση Κοινωνικών Διαδράσεων με Τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά 

2.0 hours

4

Ακαδημαϊκά Κίνητρα

1.5 hours

5

Λειτουργική Συμπεριφορική αξιολόγηση Functional Behavior Assessment (FBA)

1.5 hours

6

Άλλες εφαρμογές του PRT® σε παρεμβάσεις και έρευνα /Emerging PRT® Interventions & Research

1.0 hour

7

Ιστορία και Ανάπτυξη του  PRT®

0.5 hour

8

Χαρακτηριστικά του Αυτιστικού Φάσματος

0.5 hour

 Όσοι δεν παρακολουθήσουν το σεμινάριο, θα πρέπει να δώσουν γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης.

Συνολικά: 12.0 hours

Πιστοποιητικό Επιπέδου 2 - Level II Certificate: Εισαγωγή στην εφαρμογή των τεχνικών του Pivotal Response Treatment®
Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του επιπέδου 1 - Level I Certification. Το επίπεδο 2 εκπαιδεύει του συμμετέχοντες στο να εφαρμόζουν πρακτικά της εισαγωγικές τεχνικές παρχές κινήτρων για διδασκαλία της επικοινωνίας. Απαιτείται να έχουν εργαστεί και να πληρούν τα κριτήρια αξιοπιστίας τουλάχιστον με ένα παιδί με ΔΑΔ.

Πιστοποιητικό Επιπέδου 3 - Level III Certificate: Γενικευμένη χρήση των τεχνικών της  Pivotal Response Treatment®
Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του επιπέδου 1 και 2. Το Επίπεδο 3 πιστοποιεί την ικανότητα των συμμετεχόντων να γενικεύουν την εφαρμογή των Εισαγωγικών τεχνικών PRT® για να διδάσκουν την επικοινωνία σε μία ευρεία γκάμα παιδιών με ΔΑΔ. Απαιτείται να έχουν εργαστεί και να πληρούν τα κριτήρια αξιοπιστίας τουλάχιστον με τρία παιδιά με ΔΑΔ.

 

Πιστοποιητικό Επιπέδου 4 - Level IVCertificate: Προχωρημένος χρήστης της μεθόδου PRT

Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση των προηγούμενων επιπέδων. Το Επίπεδο 4 πιστοποιεί την ικανότητα των συμμετεχόντων να εξειδικεύουν σε τομείς την εφαρμογή των Εισαγωγικών τεχνικών PRT® . Οι τομείς αυτοί αφορούν τις Eνάρξεις, Αυτοδιαχείριση και Κοινωνικοποίηση (επιλέγετε ένα τομέα). Απαιτείται να έχουν εργαστεί και να πληρούν τα κριτήρια αξιοπιστίας τουλάχιστον με τρία παιδιά με ΔΑΔ.

* Απαιτείται η αποστολή DVD με την διάδραση με τα παιδιά με ΔΑΔ για την πιστοποίηση αυτών των επιπέδων.

Η πιστοποίηση Επιπέδου 5 -Level V Training : Trainer of TrainersΠαρέχει την δυνατότητα εκπαίδευσης γονέων ή και προσωπικού στην εφαρμογή του PRΤΠιστοποίηση Επιπέδου 6 - Level VI: Doctoral Mastery

Η συμπλήρωση αυτής της πιστοποίησης γίνεται μόνο με παρακολούθηση Διδακτορικών σπουδών με τους Drs. Robert καιLynn Koegel

 

Make a free website with Yola